Onze werking

Ouderbijdrage

De prijs voor de opvang wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin volgens de wettelijke bepalingen.

Wenbeleid

Van alle nieuwe kindjes verwachten we dat ze samen met hun mama en/of papa komen wennen. Er worden 3 (gratis) momenten voorzien van telkens 2 uren. De kinderen gaan pas over naar een andere leefgroep na overleg met de ouders. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen maken de kinderen geleidelijk aan kennis met de volgende leefgroep. Eerst brengen zij een kwartiertje door bij de grotere kinderen, samen met de vertrouwde begeleidster. Stilaan wordt de tijd die de kinderen doorbrengen in de volgende speelgroep langer.

Opvangplan

Het kinderdagverblijf is minstens 220 dagen per jaar open. We plannen 3 weken jaarlijkse vakantie, van half juli tot begin augustus. Daarnaast sluiten we ook onze deuren ook op alle wettelijke feestdagen en tussen kerstdag en nieuwjaar. Een vakantieplanning wordt jullie tijdig bezorgd. De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Wij verwachten een minimum aanwezigheid van 2 volle dagen. Ouders die beiden werken in een ploegensysteem (en dit kunnen aantonen met een attest van de werkgever), kunnen hun opvangplan maandelijks doorgeven.